Tyršova 75 , 665 01 Rosice +420 723 248 314

Investice

Jsou dlouhodobější forma spoření a zhodnocení peněz. Investice jsou považovány za rizikovější nástroj. V delším horizontu však můžete počítat s vyšším zhodnocením, než jaké mají jiné finanční produkty. Cílem investování je uchovat hodnotu peněz nebo lépe, dosáhnout reálného zhodnocení. V souvislosti s omezenou možností využívání výhod stavebního spoření a penzijního připojištění, představuje investování také rozumné řešení, jak si spořit a splnit si tak své přání a touhy, nebo se připravit na důchodový věk.

Investice do podílových fondů

V poslední době se jedná o stále rozšířenější formu spoření. Otevřené podílové fondy s sebou nesou několik výhod a to především nízkou nákladovost.

Další výhodou je možnost dosáhnout vysokého zhodnocení, ale pochopitelně i ztráty. Nepopiratelnou výhodou je i možnost investice klientů, kteří nemají k dispozici statisíce určené k tomuto účelu. Díky přednastaveným portfoliím jednotlivých fondů - klient nemusí vládnout znalostmi fungování kapitálových trhů a přesto si může své finance zajímavě zhodnotit, aniž by vynakládal čas studiem a sledování vývoje trhu a díky tzv. složenému investování se může právě i drobný investor dostat k zajímavým investičním příležitostem.

Investování do podílových fondů se dá rozdělit do dvou základních forem. Jednorázová investice, kdy klient jednou vloží určitý obnos financí a pak už nechává investici "pracovat". Tato varianta je výhodná skutečně pro vyšší částky v řádu statisíců. Výhodou je možnost relativně rychlého zisku, jelikož se zhodnocuje již od prvopočátku vysoká částka. Každopádně nevýhodou je možnost vysokého propadu.

Průběžné investování je druhu variantou. Klient pravidelně vkládá určitý obnos peněz po jím určenou dobu. Tato forma je přijatelná i pro drobné investory, kteří nemohou a nebo nechtějí nainvestovat vysokou částku a následně čekat na výsledek, který se může dostavit klidně i za několik let. Hlavní výhodou je snížení rizika ztráty, jelikož při pravidelném zasílání menší částky se riziko, že klient vloží své finance zrovna před propadem trhů "rozmělní" do celého plánovaného investičního horizontu. Nevýhodou naopak je, že trvá delší dobu, než začne investice skutečně zajímavě vydělávat - platí nepsané pravidlo, že k znatelnému nárůstu dochází až po nainvestování alespoň 100 000 Kč. Otázkou tedy je, za jak dlouho se při průběžném investování klient k této "metě" dostane. Ani jedna z výše uvedených forem není vyloženě správná nebo špatná, vždy záleží na povaze klienta a jeho možnostech.

Vždy je každopádně důležité poradit se předem s odborníkem, my například díky mnohaletým zkušenostem s investičními nástroji umíme poradit i jak snížit u jednorázové investice výše uvedené riziko ztráty.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění (IŽP) je v dnešní době odbornou veřejností velmi zatracovaným produktem, co se týče jeho využití jakožto investičního nástroje pro zhodnocování finančních prostředků klienta.

S touto tezí lze souhlasit, za předpokladu, že je IŽP nastaveno tak, že se k investici použije tzv. běžné pojistné. My tento způsob nepreferujeme, ani ho klientům nedoporučujeme, z toho důvodu, že právě běžné pojistné je zatíženo nejvyššími poplatky a klientovi tím pádem trvá několik let, než se vůbec dostane hodnota účtu na úroveň vkladu klienta.

Nicméně, pokud se pro tuto investici správně použije tzv. mimořádné pojistné, které je možné sjednat zcela bez poplatků, potom se jedná o velmi zajímavý investiční nástroj. Navíc pokud bude tento produkt sjednán s investicí do tzv. "garantovanému fondu" a nikoliv do tržních fondů, které lze sjednat efektivněji samostatně, bez účasti pojišťovny (skrze investování do podílových fondů - viz výše) potom se dá hovořit o bezkonkurenčním produktu. Proč?

Důvodem je právě garantovaný fond, který žádný z investičních makléřů ve svém produktu nenabídne s parametry, které se dají v IŽP nastavit. Mezi tyto parametry patří v první řadě garance zhodnocení ve výši TÚM (= Technická Úroková Míra).